BU EFOR
HEPİMİZ İÇİN
Kurumsal İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

Efor Kömür olarak insan kaynakları misyonumuz, bizimle çalışan ve bizimle çalışmayı isteyen arkadaşlarımızın sahip oldukları donanım ve özelliklerini dikkate alarak geleceklerini beklentilerine göre şekillendirmek, iş yaşamındaki başarı ve verimlerini artırıcı eğitim fırsatları ile imkânları yaratmaktır.

İnsan odaklı yönetim anlayışımız doğrultusunda çalışanlarımızın zihinsel yetenekleri, kişilik özellikleri, kendilerini geliştirme düzeyleri, işlerinde ilerleme ve üst düzeylere gelme istekleri dikkate alınarak kariyer planlarına yön verilmektedir. Bununla çalışanlarımızın iş doyumunu, şirkete bağlılığını ve şirket içi hareketliliğini sağlamaktayız.

Kritik görevlere yapılan atamalar için çalışanlarımızın iş başarısı, performans düzeyi ve bulunduğu grup içinde yapılan yetkinlik bazlı seçmeye dayalı ölçütler esas alınmaktadır. Performans yönetim sistemiyle belirlenen eğitim ile desteklenen çalışanlarımızı geleceğe iyi birer yönetici adayı olmak üzere hazırlamaktayız.

Belirlenen şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesine yönelik çalışan personelimizin verimli çalışmalarını teminen kariyer fırsatını kendilerine sağlamak adına doğan fırsatları önce kendileri ile paylaşarak endirekt olarak kariyer gelişmelerine katkıda bulunmaktayız.

Tarafsız ve eşit fırsat anlayışıyla yapılan kariyer yönetimi ile şirketlerimizin uzun vadeli hedeflerini belirleme ve geliştirme imkânlarını yaratarak, çalışan bireylerin de kendini gerçekleştirme ihtiyacını karşılayarak, kişinin motivasyonuna önemli bir katkıda bulunmaktayız. Çalışanlarını verimlilik ve iş sağlığı güvenliği açısından daha bilinçli bireyler haline getirmeyi ciddiye alarak “deneyimle öğrenme” tekniğinin öne çıktığı oyunlaştırma atölyeleri gerçekleştirmekteyiz. Böylece eğitimler, oyunlar içindeki deneyimlerle harmanlandığı için daha akılda kalıcı ve yetkinleştirici bir işlev görmektedir.

Çalışanlarımızın kariyer hedeflerine yatırım yaparak, şirketimizin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli entelektüel ve yaratıcı kapasiteyi oluşturmanın gereğine yürekten inanıyoruz.

© Efor Kömür 2024. Tüm Hakları Saklıdır Site Creation By Sirius Interactive